O nas


Białostockie Stowarzyszenie Rolkarskie powstało w 2016 roku i jego głównym celem jest popularyzacja sportów wrotkarskich na terenie województwa podlaskiego. Zrzeszając kilkunastu członków, stowarzyszenie aktywnie działa także w celu promowania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Głównym projektem BSR jest Nightskating Białystok, cykl największych na Podlasiu nocnych przejazdów rolkarzy głównymi ulicami Białegostoku. Stowarzyszenie w celu realizacji swoich celów współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, a także z wieloma firmami i instytucjami.


Dane Stowarzyszenia:

KRS: 0000605292
REGON: 36388394600000
NIP: 5423254302
KONTO BANKOWE PKO BP: 13 1020 1332 0000 1802 0996 5155
E-MAIL: zarzad@bsrolkarskie.pl
ADRES: Piastowska 15/58, 15-207 Białystok


Zarząd 2019 – 2021:

Prezes: Marek Wojdakowski
Wiceprezes i Skarbnik: Anna Olszewska
Wiceprezes i Sekretarz: Justyna Zdanuczyk


Komisja rewizyjna 2019 – 2021:

Przewodnicząca: Wiesław Treszczotko
Członek: Przemysław Kukliński
Członek: Michał Markiewicz


Co zyskasz będąc w BSR?

Możliwość organizacji Nightskating Białystok, czyli największej imprezy rolkowej na Podlasiu oraz pozostałych realizowanych przez nas projektów. Będąc w BSR masz realny wpływ na rozwój rolkarstwa, więc liczymy na Twoje pomysły oraz kreatywność. Poza tym bardzo fajni z nas ludzie! Dołącz do nas!


Chcesz nas wesprzeć?

Jeżeli podobają Wam się efekty naszej pracy i chcielibyście wesprzeć nas finansowo, prosimy o przesyłanie darowizn w dowolnej kwocie na poniższe konto. Wasze datki pomogą nam w organizacji lepszych imprez.

Białostockie Stowarzyszenie Rolkarskie BSR
Nr konta bankowego: 13 1020 1332 0000 1802 0996 5155
Tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe


Chcesz do nas dołączyć?

1. Wypełnij deklarację członkowską i prześlij na adres: zarzad@bsrolkarskie.pl
2. Prześlij składkę członkowską:
Białostockie Stowarzyszenie Rolkarskie BSR
Nr konta bankowego: 13 1020 1332 0000 1802 0996 5155
Tytuł przelewu: „Imię i nazwisko – Składka członkowska za rok ….”

Składka Członkowska za rok 2021 wynosi: 100zł


Plik do pobrania:

Statut BSR: Statut
Deklaracja członkowska:  Deklaracja


Tworzymy rolkowy Białystok - Białostockie Stowarzyszenie Rolkarskie