Kontakt

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych (dalej: RODO), informuję: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Białostockie Stowarzyszenie Rolkarskie z siedzibą przy ul. Piastowskiej 15/58, 15-207 Białystok,  nr tel. kontaktowego 510 632 947 adres e-mail: zarzad@bsrolkarskie.pl Pełna klauzula informacyjna dotycząca praw i obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych została umieszczona na stronie: www.bsrolkarskie.pl/ochrona-danych-osobowych W przypadku udostępnienia przez Panią/Pana danych osobowych Państwa pracowników, pełnomocników, członków organów, współpracowników, kontrahentów, dostawców lub innych osób na rzecz Administratora prosimy o poinformowanie tych osób o zakresie przekazanych danych, celu przetwarzania danych, nazwie Administratora, zasadach przetwarzania danych wynikającej z niniejszej informacji.


Białostockie Stowarzyszenie Rolkarskie