Walne Zebranie Stowarzyszenia 09.11.2019

Informujemy, iż 9 listopada (sobota) o godzinie 16:30 w lokalu BARTER S.A. (Legionowa 28, 5 Piętro) odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Szczegółowy plan zebrania:

1. Otwarcie zebrania, przyjęcie kworum.
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2019.
4. Wolne wnioski.
5. Zakończenie zebrania.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia.