Walne Zebranie Stowarzyszenia 03.08.2018

Informujemy, iż 3 sierpnia (piątek) o godzinie 19:00 w lokalu BARTER S.A. (Legionowa 28, 5 Piętro) odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Szczegółowy plan zebrania:

1. Otwarcie zebrania, przyjęcie kworum.
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
3. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku 2018.
4. Omówienie projektów realizowanych przez Stowarzyszenie w roku 2018 oraz roku 2019.
5. Wolne wnioski.
6. Zakończenie zebrania.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia.