Walne Zebranie Stowarzyszenia 28.02.2019

Informujemy, iż 28 lutego (czwartek) o godzinie 19:00 w lokalu BARTER S.A. (Legionowa 28, 5 Piętro) odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Szczegółowy plan zebrania:

1. Otwarcie zebrania, przyjęcie kworum.
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2018.
4. Sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia w roku 2018.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia w roku 2018.
6. Wybór nowych władz Stowarzyszenia oraz członków Komisji Rewizyjnej na lata 2019 – 2021.
6. Omówienie projektów realizowanych przez Stowarzyszenie w roku 2019.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie zebrania.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia.