Walne Zebranie Stowarzyszenia – 01.09.2017

Informujemy, iż 1 września (piątek) o godzinie 19:00 w lokalu BARTER S.A. (Legionowa 28, 5 Piętro) odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Szczegółowy plan zebrania:
1. Otwarcie zebrania, przyjęcie kworum.
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
3. Wybór nowych członków Zarządu.
4. Wybór nowych członków Komisji Rewizyjnej.
5. Wolne wnioski.
6. Zakończenie zebrania.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia.