Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – 13.08.2016

Informujemy, iż 13 sierpnia 2016r. (sobota) o godzinie 12:00 w lokalu przy ul. Modlińskiej 12/25 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Szczegółowy plan zebrania:
1. Otwarcie zebrania, przyjęcie kworum.
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia.
5. Omówienie projektów realizowanych przez Stowarzyszenie w roku 2016.
6. Wybór nowych członków Komisji Rewizyjnej.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie zebrania.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia.