Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – 11.02.2017

Informujemy, iż 11 lutego (sobota) o godzinie 11:00 w lokalu BARTER S.A. (Legionowa 28, 5 Piętro) odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Szczegółowy plan zebrania:
1. Otwarcie zebrania, przyjęcie kworum.
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia.
4. Sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia.
6. Omówienie projektów realizowanych przez Stowarzyszenie w roku 2017.
6. Wybór nowych członków Komisji Rewizyjnej.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie zebrania.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia.